Godsinlämning

Öppettider

1/9 – 31/5 Måndag – Fredag: 07.00 – 14.00

1/4 – 31/5  Måndag – Fredag: 07.30 – 15.00

1/6 – 31/8 Måndag – Fredag : 07.00 – 16.00

Rutiner för inlämnande av gods

Stopptiden är 14.00, Måndag – Fredag. Gods som lämnas efter 14.00 kommer inte att hanteras utan skickas tillbaka med respektive speditör, finns möjlighet att lagra varorna så transporteras dessa dagen efter. Stopptiden gäller året runt.

Under ordinarie öppettider skall allt privatgods gå igenom terminalen för betalning. Personalen ser till att godset kommer ombord på fartyget, inget skrymmande privatgods får bäras ombord på egen hand. Är godsterminalen stängd skall privatpersoner kontakta besättningen så att betalning sker innan påstigning. Privat gods tas i mån av plats och tid.
Endast Swish och kortbetalning.

Godsterminalen, +46(0)304–602 378. Telefontid är 07.30-12.00, utöver denna tid kan ni alltid kontakta godsterminalen på e-post, godsterminalen@karingotrafiken.se. Detta nummer kan även kontaktas för hittegods.

Bestämmelser gällande godstransporter för privatpersoner

Allt utöver normalt handbagage får endast medtagas i mån av plats och debiteras med en tilläggsavgift som betalas direkt till besättningen.

Vid transporter av större skrymmande gods kontakta oss i god tid innan leverans på +46(0)304–602 378, +46(0)304-561 52 eller godsterminalen@karingotrafiken.se eller ta kontakt med besättningen.

Snabbanslutning